fbpx

Laumiņas Rezidence

Nodarbības bērniem

No septembra līdz jūnija vidum, Laumiņas rezidences bērnudārzos, bērni papildus var apgūt dažādas interešu izglītības nodarbības. Sports un mūzika ir iekļauta mācību maksā.

Laumiņas Rezidences mūzikas studija

Nodarbībās apgūstam:

 • Elpošanas pamatprincipus
 • Attīstam muzikālo dzirdi, valodu un ritma izjūtu
 • Iepazīstam dažādas vokālās tehnikas
 • Iestudējam dziesmas
 • Skatuves kultūru un sevis prezentēšanu publikas priekšā

Ja vēlies attīstīt muzikālās prasmes, piesakies! IIndividuāla pieeja katram audzēknim, ņemot vērā vecumu, esošo pieredzi un prasmes.

Dejošanas nodarbības bērniem

Vai zinājāt, ka bērni jau piedzimstot izjūt ritmu un spēj novērtēt un pazīt mūzikas skaņas?

Gan jau ikvienam vecākam ir sanācis novērot, kad mazais jau sāk paaugties, tas ņipri sāk lēkāt pa istabu dziesmas pavadījumā un dungot līdzi, izpildot pat diezgan iespaidīgas dejas kustības.

Bērniem jau pavisam jaunā vecumā dejošana palīdz attīstīt sociālās prasmes, pašapziņu un dot zināšanas, kas sekmē citu prasmju attīstību, kuras būs nepieciešamas tālākajā dzīvē.

Dejošana ne tikai attīsta bērnus fiziski un garīgi, bet ļauj viņiem gūt prieku par saviem sasniegumiem un prasmēm. To iesakam visiem bērniem, bet it īpaši tiem, kam enerģija plūst pār malām.

Dejošanas nodarbības bērniem

Keramikas nodarbības bērniem

Darbošanās ar mālu attīsta acu un roku koordināciju, kā arī pirkstu sīko motoriku. Knipucīšu lipināšana vingrina pirkstiņus un veicina rakstīšanas prasmes, kā arī lieliski attīsta taustes sajūtas un koncentrēšanās spējas. Mālošana rosina iztēli, attīsta radošās spējas, gan arī nomierina.

Keramikas pulciņā darbojas ar Latvijas mālu, no kā veido ne tikai figūriņas, dekoratīvus priekšmetus, rotaslietas, traukus, bet arī dod iespēju radoši izpausties. Būs iespēja apgūt dažādas keramikas pamata tehnikas.

Keramika

Angļu valodas nodarbības bērniem

Jautrā, bērniem interesantā veidā tiek apgūti valodas pamati, kas vēlāk būs labs pamats valodas apguvei skolā.

Angļu valodas nodarbības tiek pielāgotas bērna vecumposmam un iepriekšējam valodas apguves līmenim. Angļu valodas nodarbībās bērniem angļu valoda tiek mācīta rotaļājoties, spēlējot spēles, dziedot dziesmas un pildot dažādus vecumposmam atbilstošus uzdevumus.

Pirmsskolas izglītības vecuma bērnu angļu valodas nodarbību programmas uzdevumi, atbilstoši vecumposmam, dotumiem un spējām:

 • sekmēt emociju un jūtu, uzmanības, uztveres, domāšanas un atmiņas attīstību praktiskā un radošā darbībā;
 • piedalīties dažādās aktivitātēs un veikt uzdevumus mutvārdos, lai izmantotu valodu kā saziņas līdzekli;
 • rosināt interesi par angļu valodu kā svešvalodu;
 • apgūt angļu valodas pamatstruktūras un vārdu izrunu;
 • apgūt klausīšanās un runāšanas prasmes, sagatavoties lasīšanas un rakstīšanas prasmju apguvei;
 • interesēties par valodām un kultūrām, mācoties saskatīt atšķirīgo un līdzīgo;
 • veidot un attīstīt pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem cilvēkiem;
 • attīstīt prasmi izvērtēt veikto nodarbībās;
 • veicināt patstāvīgā darba iemaņu veidošanos un prasmi sadarboties;
 • pilnveidot izpratni par pieklājīgu uzvedību.
Angļu valodas nodarbības

Džudo nodarbības bērniem

Attīstošās sporta nodarbības ar DŽUDO CĪŅAS elementiem zēniem un meitenēm. 

Nodarbībās jūsu bērns:

 • Iemācīsies iesildīties gan kustībā, gan uz vietas
 • Iemācīsies dažādus stiepšanās vingrinājumus
 • Uzlabos stāju
 • Uzlabos līdzsvaru
 • Nostiprinās virspusējo, gan arī dziļo muskulatūru
 • Iemācīsies pamata akrobātikas elementus
 • Attīstīs savu kustību koordināciju
 • Iemācīsies krišanas tehniku
 • Spēlēs visdažādākās bērnu attīstošās spēles
 • Cīnīsies par bumbām, knaģiem, lentītēm u.c.

Pēc mūsu programmas apgūšanas bērns būs labāk sagatavots jebkuram sporta veidam. Šī cīņas māksla bērnu attīsta gan  fiziski  gan  garīgi, stiprinot raksturu un  gribasspēku.

džudo nodarbības bērniem

Audiologopēda nodarbības bērniem

Audiologopēds ir sertificēta ārstniecības persona, kas veic komunikācijas spēju, runas un valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju jebkura vecuma cilvēkiem.

Konsultācijas būtība ir izrunāt neskaidrības vai jautājumus, kas radušies par novērtējumu un vecāku spējām strādāt ar bērnu, kā arī vienoties ar vecākiem par tālāku nodarbību nepieciešamību, to intensitāti, un pārrunāt citus interesējošus jautājumus.

Konsultācijas laikā tiek izrunāti šie galvenie jautājumi:

 • Laiks – produktīvākais laika periods nodarbību organizēšanai un nodarbību intensitāte katra bērna gadījumā (gan strādājot ar speciālistu, gan mājas apstākļos). Audiologopēds vienojas ar vecākiem par nodarbību grafiku, kā arī par vingrinājumiem (un vingrinājumu biežumu) mājas apstākļos.
 • Jau esošie resursi/materiāli mājās – konsultācijās tiek izrunāts kādi ir pieejamie resursi/materiāli un kādas spēles varētu veidot no šiem resursiem, lai attīstītu tās prasmes, kas bērnam trūkst. Pat visvienkāršākie materiāli (piemēram, bumbiņas, jebkurš krāsains audums, utt.) var kalpot par pamatu, lai izveidotu attīstošu materiālu.
 • Idejas/spēles – kopā tiek izrunāts, kādas spēles bērnam patīk un kā maksimizēt efektivitāti darba procesā. Papildus audiologopēds iesaka spēles un kā ar tām strādāt.
 • Izrunājam papildus radušos jautājumus.
Bērnudārzs Audiologopēda nodarbība