Laumiņas Rezidence

Laumiņas Rezidence

Laumiņas rezidence

Laumiņas rezidences apmācība ir unikāla, jo savu pedagoģisko procesu balstām uz mūsdienīgu un inovatīvu saturu, lai pilnveidotu bērnu domāšanu jau no pirmsskola vecuma.

Strādājam tā, lai attīstītu mazās personības par individuāliem un unikāliem domātājiem, lai nākotnes pasaulē būtu izlēmīgi, radoši, atbildīgi un dzīves gudri sabiedrības locekļi.

Apmācības bērniem tiek nodrošinātas ar pieredzējušu, mūsdienienīgu pedagogu un to palīgu komandu, kuru zināšanas tiek nemitīgi papildinātas ar jaunākajam tendēcēm pirmsskolas pedagoģijā un pielāgotas katram bērnam individuāli, tostarp iesaistot vecākus, lai veiksmīgāk noritētu pedagoģiskais process.

Vīzija

Mūsdienīga, kreatīva pirmsskolas izglītības iestāde, kur radošā un zināšanu veicinošā vidē veidojas personība.

Vērtības

“Lietas, kas mani padara atšķirīgu, ir lietas, kas mani padara par mani.”
– Alans Aleksandrs Milns

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde vadība

Aija Kriškovska
Aija Kriškovska

Mērķtiecīga, radoša, mūsdienīga, pozitīvi domājoša un izaicinājumiem gatava. Nekad nesūdzas par grūtībām, bet dara visu, lai tās pārvarētu.

”Esmu pati savas laimes kalēja, viss, kas man pieder, ir manis pašas sasniegts. Mani uzņēmumi uzauguši kopā ar maniem bērniem un tie palīdzējuši arī man augt un pilnveidoties. Manas laimīgās dienas formula – glāze burkānu sulas, ko pasniedz mīļotais vīrs, smaidīgi bērni un mirklis laika sev.”

Mārtiņš Jurjevs
Mārtiņš Jurjevs

Mans mērķis ir kvalitatīvas pirmskolas izglītības nodrošināšana jaunajai paaudzei. Izzināt un attīstīt katrā bērnā viņa personību un ļaut tai izpausties. Mani bērni manu dzīvi ir pilnveidojuši un devuši motivāciju. Vēlos tiem atdarīt – radot mājīgus un profesionālus bērnu dārzus, kur gūt draugus, zināšanas un dzīves pieredzi.
Mūsu nākotne ir mūsu bērnu rokās!

Elza Šmitiņa
Elza Šmitiņa

Esmu mērķtiecīga sieviete ar vēlmi nemitīgi augt un attīstīties. Esmu ieguvusi divas augstākās izglītības – bakalaura grādu vadībzinātnē un profesionālo bakalaura grādu izglītībā ar kvalifikāciju pirmsskolas un psiholoģijas skolotāja profesijā. Gadu izglītības zinātni esmu apguvusi esot apmaiņas studijās Portugālē.

Strādājot par pirmsskolas skolotāju, sapratu, ka darbs ar bērniem man padodas un tā ir joma, kurā vēlos būt. Tālāk jau viss salikās kopā vienā bildē kā “puzzles gabaliņi” – tika piedāvāta iespēja strādāt par vadītāju pirmsskolā un esmu tur, kur esmu tagad.

“Laumiņas rezidencē” par vadītāju strādāju jau vairākus gadus un saucu tās par savām otrajām mājām. Šobrīd jaunākais izaicinājums ir jaunā un skaistā Mežaparka filiāle, kur darbojos kā vadītāja. Mans mērķis ir mierīga un harmoniska vide ikvienam – gan bērniem un vecākiem, gan darbiniekiem!

Linda Grietiņa
Linda Grietiņa

Esmu sieva un mamma diviem mīļiem bērniem. Man ir augstākā izglītība pedagoģijā – bakalaura grāds sporta un bioloģijas skolotājs un pirmskolas skolotājs. 

Ļoti patīk mūzika un sports, brīvā laikā labprāt ceļoju un dodos pie jūras. Esmu pozitīva, atvērta jaukām sarunām un daudz smaidu, jo tieši smaids atver cilvēku sirdis.

Šis darbs man rada prieku, līdz ar to patīk strādāt un sadarboties ar mazajiem prātniekiem un protams ar lieliskajiem kolēģiem.

Ginta Upeniece
Ginta Upeniece

Vairāk kā desmit gadus savu ikdienu aizvadu darbā ar bērniem, gan pirmsskolā apčubinot mazākos audzēkņus, gan pamatskolā iegūstot uzticību no skolēniem. Savu darbu ar bērniem aizsāku kā dejas pedagogs, vadot tautisko un mūsdienu deju nodarbības, piedaloties konkursos, festivālos, Dziesmu un deju svētkos.

Kopā ar bērniem ir piedzīvots daudz, patiesās un sirdi piepildošās emocijas, ko sniedz darbs ar bērniem, ir aizvedis mani līdz darbam par pirmsskolas izglītības vadītāju.

Bērnudārzs tās ir otrās mājas, gan mazajiem, gan lielajiem, arī man “Laumiņas rezidence” ir mājas, kur rūpēties par bērnu neaizmirstamām un mīlestības piepildītām atmiņām. Kā teicis pasaku varonis Vinnijs Pūks “Daži cilvēki pārāk daudz rūpējas. Man šķiet, to sauc par mīlestību.”

Ineta Ribena
Ineta Rībena

Esmu ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību,kā arī pabeigusi Latvijas Kultūras akadēmiju, kā Režijas
un aktiermeistarības skatuves mākslas kolektīvu vadītājs. Sešus gadus strādāju par pimsskolas skolotāju, kā arī gadu esmu pasniegusi teātra pulciņu pirmskolā. Tagad esmu pieņēmusi izaicinājumu
strādāt kā izglītības metodiķe, lai savas iegūtās zināšanas pedagoģijā nodotu iestādes pedagogiem.

Augstu vērtēju sadarbība ar vecākiem, lai tā būtu pozitīva uz savstarpēju cieņu balstīta. Esmu radoša, aktīva, atvērta jaunām idejām, ar labu humora izjūtu, saglabājot veselīgu paškritiku.

Ikviens bērns ir unikāls, rast ticību, ka Tu spēj viņam palīdzēt apzināt talantus, pilnveidot prasmes un
iemaņas, veidot par dzīves mīlošu darbīgu un aktīvu personību.

Dzīves MOTO

“Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsus eksistenci. Tas, ko mēs atdodam veido mūsu dzīvi.” – V.Čerčils

Alise Zepa
Alise Zepa

Kopš 2010. gada paralēli mācībām RPIVA, kā pirmsskolas un sākumskolas skolotāja – savu dzīvi esmu saistījusi ar bērnudārzu un bērniem.

Šo gadu laikā ir piedzīvotas daudz dažādas patīkamas emocijas un tālākajās mācībās aizvadīti ļoti daudzi bērni. Jau tajā laikā, kad sāku strādāt, par pirmsskolas skolotāju zināju, ka vēlos iet tālāk un noteikti kā vienu no turpmākajām izaugsmes iespējām vēlējos kļūt par izglītības metodiķi. Šāda iespēja man pavērās šajā lieliskajā izglītības iestādē “Laumiņas rezidence”.

Šobrīd šis darbs man ir kā lielisks dzīves papildinājums, man ļoti patīk nodot skolotājām tālāk, to, ko esmu ieguvusi būdama, kā skolotāja, un saņemt atpakaļ lielisku darbu no radošām un mācīties gribošām skolotājām. Šis darbs ir lielisks ar to, ka katra diena ir atšķirīga un šī profesija pieprasa nemitīgu sevis pilnveidošanu.

Aktuālās vakances

Šobrīd nav pieejama neviena vakance.

Taču, ja sirdij tuva ir ”Laumiņas Rezidences” misija un vēlaties strādāt dinamiskā, radošā, dzirkstošā uzņēmumā, un esat pārliecināti, ka tieši Jūsu zināšanas un pieredze ir tas, kas mums ir vajadzīgs, sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli uz [email protected] un mēs Jums atbildēsim par darba iespējām Laumiņas Rezidencē.