fbpx

Laumiņas Rezidence

Bērnudārzs Nometņu ielā 48

Laumiņas rezidences filiāle Āgenskalnā, Nometņu ielā 48

Nometņu iela Bērnudārzs ēka

Bērnudārzs Nometņu ielā 48​

Laumiņas rezidences Nometņu ielas mazās, bet sirsnīgi iekārtotās telpas un iekšpagalma laukumiņš veidots dabai draudzīgi. Akcentējot mācību materiālu un rotaļlietu izgatavošanu no ekoloģiskām izejvielām, ieguldot mīlestību un rūpes, lai bērniem sniegtu nepieciešamo izaugsmi.

Mīlestības pilnai atmosfērai ir milzu nozīme, lai ikdiena būtu mierīga un harmoniska. Sīkiem, maziem solīšiem soļojot pa bērnības taku, bērni kļūst par zinātkāriem pētniekiem. Katru dienu bērni vēlas uzzināt ko jaunu un interesantu. Ikdienas gaitas mums paiet aktīvi darbojoties – zīmējot, līmējot, veidojot, pētot, kā arī neiztikt bez aktīvas sportošanas un skanīgas dziedāšanas.

Pašiem mazākajiem ir iespēja darboties ar praktiskām lietām – bērt, pārlikt, taisīt vaļā, ielikt un izņemt, uzlikt un noņemt. Kā arī atkārtot daudzas citas darbības un kustības, ko rāda pieaugušie, zinātkāri izzinot plašākus horizontus.

Pedagogi organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei, kā arī vērtību un tikumiskajai audzināšanai. Tāpat arī ikdienā cenšamies rast līdzsvaru starp mīļajām blēņām un rotaļām, zināšanām, cieņu, gudrību un savstarpēju sapratni.

Pilnveidojot savas zināšanas praksē, kolektīvs nodrošina vispusīgu programmas apguvi, neaizmirstot par bērna individuālo pieeju un pozitīvu sadarbību ar vecākiem. Personāla un ģimenes veiksmīga sadarbība kā mērķtiecīgs process bērna individualitātes attīstībai un iestādes izaugsmei. Mūsu iestāde un, tās darbinieki ir profesionāli un laipni, Jūsu bērni būs mīļi gaidīti, viņi tiks pilnvērtīgi aprūpēti un sagatavoti skolas gaitām.

Jūsu bērni atradīsies drošībā – iestādes teritorija ir norobežota.

Linda Grietiņa

Laumiņas rezidences bērnudārza Āgenskalna filiāles vadītāja

Bērnudārzā nodrošinam

Bērnudārza grupiņas

Āgenskalna bērnudārzā darbojas trīs grupiņas

Pelēni
Šī ir pati mazākā bērnudārza grupiņa.

Bērnudārza grupa 1,5 – 2 gadus veciem bērniem

Zaķēni
Mūsu zaķēni ir ļoti kustīgi un aktīvi, zinātkāri bērniņi.

Bērnudārza grupa 2 – 3 gadus veciem bērniem

Vāverēni
Vāverēniem patīk pētīt un izzināt visu jauno.

Bērnudārza grupa no 3 gadiem līdz skolas vecumam

Interešu izglītība

TAUTAS DEJAS
  • Deju nodarbībās tiks veikti kustību attīstoši vingrinājumi, apgūti latviešu deju soļi.
  • Nodarbību ilgums: 70 min. (PIRMDIEN un TREŠDIENU 10:00 – 11:10)
  • Maksa: 30 eiro mēnesī.
  • Pieteikšanās: grupā aizpildot pieteikuma veidlapu.
 
Kindermusic
  • Nodarbības balstītas uz mūziku angļu valodā, izmantojot dziedāšanas dialogus, lomu spēles, mūzikālas spēles, galda spēles, mūzikas instrumentus.
  • Nodarbības ilgums: 45 min. (OTRDIENĀS 11:00 – 12:00)
  • Maksa: 15 eiro nodarbība
  • Pieteikšanās: grupā aizpildot pieteikuma veidlapu.
 
Itrešu izglītība ir pieejama arī bērniem, kas neapmeklē mūsu izglītības iestādi.

Bērnudārza vide

Bērnudārza izmaksas

500,00 EUR/mēnesī
+ 6,50 EUR / dienā - Ēdināšana
+ 100,00 EUR - Vienreizēja iestāšanās maksa
+ 25,00 - 40,00 EUR - Interešu izglītības pulciņi
Brāļu māsu (ģimenes) atlaide , katram bērnam no kopējā rēķina 5% atlaide.
Pašvaldības līdzfinansējums

Mācību maksu iespējams samazināt ar pašvaldības atbalstu. 

Sadarbojamies ar Rīgas, Ādažu, Ropažu, Mārupes, Ķekava, Sigulda, Salaspils u.c.  pašvaldībām.

Ar Rīgas pašvaldības piešķirto līdzfinansējums – 328,54 EUR/mēnesī + 1,99 EUR/dienā ēdināšanai

Bērnudārzs Nometņu ielā 48

Laumiņas rezidences Āgenskalna filiāle mazajām personībām