Laumiņas Rezidence

Bērnudārzs Ķelnes ielā 1

Laumiņas rezidences filiāle Mežaparkā, Ķelnes ielā 1

Bērnudārzs Ķelnes ielā 1

Bērnudārzs Ķelnes ielā 1​

Laumiņas Rezidences Ķelnes ielas filiāle ir mūsu jaunākā filiāle, kas atrodas tieši Mežaparka sirdī. Pirmsskolas izglītības iestāde savu darbību uzsāka 2020. gada septembrī. Mežaparka filiālē mazos draugus sagaidīs modernās, labiekārtotās telpās, kuras nodrošinās visu nepieciešamo bērnu vispusīgai attīstībai. Šeit zinošas un mīļas audzinātājas parūpēsies par to, lai bērni katru dienu justos gaidīti un priecīgi, kā arī apgūtu jaunas zināšanas pēc kompetenču pieejas un rotaļātos ne tikai telpās, bet arī svaigā gaisā – turpat blakus jaunizveidotā rotaļu laukumā.

Jaunajās un skaistajā telpās ir izvietotas 3 bērnudārza grupiņas. Turklāt pie mums pieejama arī angļu valodas grupiņa, kurā ikdienas komunikācija norisinās angļu valodā.

Tā kā izglītības iestāde atrodas biroja ēkas pirmajā stāvā, ir padomāts arī par atsevišķu ieeju, kas ļaus nodalīt ēkas apmeklētāju plūsmu un paaugstināt drošību.

Mums ir augsti kvalificēti darbinieki, kuri ir radoši, kompetenti. Ikdienas darbā spējīgi atrast veiksmīgu kontaktu ar bērniem, motivēt un ieinteresēt dažādām attīstošām, izglītojošām aktivitātēm. Sporta nodarbības bērni labprāt apgūst lieliska sporta skolotāja vadībā.

Mūzikas nodarbības un svētku pasākumi notiek skaistā zālē, radot pacilājošu noskaņu un iedrošina bērnus uzstāties publiski. Mūzikas nodarbības vada smaidoša un atraktīva skolotāja.

Mūsu iestāde un, tās darbinieki ir profesionāli un laipni. Jūsu bērni būs mīļi gaidīti, viņi tiks pilnvērtīgi aprūpēti un sagatavoti skolas gaitām.

Laipni lūdzam Laumiņas Rezidences Ķelnes ielas filiālē!

Elza Šmitiņa
Elza Šmitiņa

Laumiņas rezidences bērnudārza Mežaparka filiāles vadītāja

Bērnudārzā nodrošinam

Bērnudārza grupiņas

Laumiņas rezidences Mežaparka bērnudārzā filālē darbojas trīs bērnudārza grupiņas

Citroniņi
Te aug mazie Citroniņi – koši, sprigani, zinātkāri un jautri.

Bērnudārza grupa 1,5 – 2,5 gadus veciem bērniem 

Ķirsīši
Te aug mūsu Ķirsīši – koši, aizrautīgi un zinātkāri.

Bērnudārza grupa 3-4 gadus veciem bērniem

Ananāsiņi 🇬🇧
Bērnudārza angļu valodas grupiņa

Bērnudārza grupa no 2 gadus veciem līdz skolas vecuma bērniem

Bērnudārza vide

Bērnudārza izmaksas

500,00 EUR / mēnesī
+ 4,50 EUR / dienā - Ēdināšana
+ 100,00 EUR - Vienreizēja iestāšanās maksa
+ 18,00 - 25,00 EUR - Interešu izglītības pulciņi
Pašvaldības līdzfinasējums

Mācību maksu iespējams samazināt ar pašvaldības atbalstu.

Sadarbojamies ar dažādām pašvaldībām.

Ar Rīgas pašvaldības piešķirto līdzfinansējums – 266,69 EUR/mēnesī + 1,99 EUR/dienā ēdināšanai

Bērnudārzs Ķelnes ielā 1

Laumiņas rezidences Mežaparka filiāle mazajām personībām