Laumiņas Rezidence

Bērnudārzs Hospitāļu ielā 5A

Laumiņas rezidences Centra filiāle (Brasas apkaime)

Bērnudārzs Hospitāļu ielā 5A

Hospitāļu ielas bērnudārzs

Laumiņas Rezidence Hospitāļu ielā ir mūsu centra filiāle, šajā filiālē mums ir trīs grupas bērniem vecumā no 1-5 gadiem. Bērnudārzs ir izvietots divās ēkās, no kurām viena ēka ir tikko renovēta. Trešā grupiņa tika atvērta 2019. gada septembrī. Neskatoties uz to, ka atrodamies Rīgas centrā grupu telpas ir plašas, gaišas un mājīgas. Bērniem ir pieejami divi noslēgti rotaļu lakumi viens lielāks, kurā var aktīvi sportot un izzināt pasauli un otras nedaudz mazāks. Abi šie laukumi ir krāsaini, labiekārtoti, tajos ir pieejamas dažādas aktivitātes un smilšu kaste, kurā var būvēt lielākas un mazākas smilšu kūkas.

Mūsu ikdiena ir jautra, priecīga, muzikāla un pārsteigumiem pilna, jo katru dienu mācāmies apgūt ko jaunu. Rīta cēlienā pie mums nāk jaukas, mīļas sporta un mūzikas skolotājas, kuras palīdz gan gatavoties svētkiem, gan kārtīgi izkustēties ne tikai iekšā, bet arī ārā.  Dienas ritms ir nesteidzīgs, bērnu attīstības līmenim atbilstošs, darbojamies pēc jaunās kompetenču pieejas.  

Mums ir jauki, laipni un profesionāli pedagogi, kas rūpējas par bērnu ikdienas aktivitātēm un apmācībām. Mūsu pedagogi nemitīgi aug un attīstās, pilnveidojot sevi, apmeklējot dažādus kursus. Tāpat mums ir paši labākie pedagogu palīgi (auklītes).

Ginta Upeniece
Ginta Upeniece

Laumiņas rezidences bērnudārza Centra filiāles vadītāja

Bērnudārzā nodrošinam

Bērnudārza grupiņas

Hospitāļu ielas bērnudārzā darbojas trīs skanīgo putnu nosaukumos nosauktas bērnudārza grupas

Irbītes
Mazākie ligzdiņas putniņi

Bērnudārza grupa 1,6-2 gadus veciem bērniem

Dzenīši
Savu zināšanu kalēji

Bērnudārza grupa 3-4 gadus veciem bērniem

Pūčuki
Atjautīgie un zinātkārie

Bērnudārza grupa 4-5 gadus veciem bērniem

Bērnudārza vide

Bērnudārza izmaksas

370,00 EUR/mēnesī
+ 4,00 EUR / dienā - Ēdināšana
+ 60,00 EUR - Vienreizēja iestāšanās maksa
+ 250,00 EUR - Drošības nauda
+ 35,00 EUR - Ģimenes atlaide
+ 18,00 - 25,00 EUR - Interešu izglītības pulciņi
Pašvaldības līdzfinasējums

Mācību maksu iespējams samazināt ar pašvaldības atbalstu.

Sadarbojamies ar dažādām pašvaldībām.

Ar Rīgas pašvaldības piešķirto līdzfinansējums – 266,69 EUR/mēnesī + 1,99 EUR/dienā ēdināšanai

Bērnudārzs Hospitāļu ielā 5a

Laumiņas rezidences Centra filiāle mazajām personībām