Laumiņas Rezidence

Bērnudārzs Apūzes ielā 34

Laumiņas rezidences filiāle Pleskodālē

Bērnudārzs Apūzes ielā 34

Apūzes ielas bērnudārzs

Laumiņas rezidences bērnudārza Pleskodāles filiāle, Apūzes ielā 34 atrodas plašās, gaišās telpās, slēgtā teritorijā nomaļus no ielas un pilsētas satiksmes.

Mums ir piecas labiekārtotas grupiņas bērniem vecumā no 1-5 gadiem, plaši spēļu laukumi un katrai grupai savs “mazdārziņš”, kurā rušināties un pēcāk baudīt to doto ražu.

Kopīgi bērnudārzā Apūzes ielā 34 esam izveidojuši aizraujošu, sajūtām bagātu sajūtu taku un sienu, kā arī, āra rotaļu virtuvi un lielu sienas tāfeli, lai bērni ar vēl lielāku interesi varētu izzināt pasaules daudzveidību.

Mūsu ikdiena ir jautra, priecīga, muzikāla un pārsteigumiem pilna, jo katru dienu mācāmies apgūt ko jaunu. Rīta cēlienā pie mums nāk jaukas, mīļas sporta un mūzikas skolotājas, kuras palīdz gan gatavoties svētkiem, gan kārtīgi izkustēties ne tikai iekšā, bet arī ārā. Dienas ritms ir nesteidzīgs, bērnu attīstības līmenim atbilstošs, darbojamies pēc jaunās kompetenču pieejas.

Mums ir sirsnīgi, laipni un profesionāli pedagogi, kas rūpējas par bērnu ikdienas aktivitātēm un apmācībām. Mūsu pedagogi nemitīgi aug un attīstās, pilnveidojot sevi, apmeklējot dažādus kursus. Tāpat mums ir paši labākie pedagogu palīgi (auklītes).

Bērnudārzs Apūzes ielā 34 piedāvā bērniem papildus apmeklēt keramikas, dejošanas, džudo, angļu valodas, numikona un audiologopēda nodarbības.

Ginta Upeniece
Ginta Upeniece

Laumiņas rezidences Pleskodāles filiāles vadītāja

Bērnudārzā nodrošinam

Bērnudārza grupiņas

Bērnudārzā Apūzes ielā 34 darbojas piecas skanīgo putnu nosaukumos nosauktas grupas:

Cielaviņas un Cīrulīši
Mazākie ligzdiņas putniņi

Bērnudārza grupa 1,6-2 gadus veciem bērniem

Zvirbulīši
Aktīvie pasaules izzinātāji

Bērnudārza grupa 2-3 gadus veciem bērniem

Cālīši
Zinātkārie un darbīgie

Bērnudārza grupa 3-4 gadus veciem bērniem

Zīlītes
Aktīvie un atjautīgie

Bērnudārza grupa 4-5 gadus veciem bērniem

Bērnudārza vide

Bērnudārza izmaksas

370,00 EUR/mēnesī
+ 4,00 EUR / dienā - Ēdināšana
+ 60,00 EUR - Vienreizēja iestāšanās maksa
+ 250,00 EUR - Drošības nauda
+ 35,00 EUR - Ģimenes atlaide
+ 18,00 - 25,00 EUR - Interešu izglītības pulciņi
Pašvaldības līdzfinasējums

Mācību maksu iespējams samazināt ar pašvaldības atbalstu. Sadarbojamies ar dažādām pašvaldībām.

Ar Rīgas pašvaldības piešķirto līdzfinansējums – 266,69 EUR/mēnesī + 1,99 EUR/dienā ēdināšanai

Bērnudārzs Apūzes ielā 34

Laumiņas rezidences Pleskodāles filiāle mazajām personībām